AKTUALNOŚĆ

II Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych (2-nd ICPMS in Poprad)
2 października 2018

W dniach 21-23 września w Popradzie na Słowacji odbyła się Druga Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych (2-nd ICPMS) poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa biomedycznego człowieka.

Konferencja pod tytułem "BIOMEDICAL SECURITY – A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR A MULTIFACETED PROBLEM" odbyła się pod Patronatem Honorowym Prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego, natomiast Komitet Honorowy konferencji stanowili:
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
Prof. dr hab. Jacek Sapa
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM
Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Prezes ZG PTFarm
Prof. dr hab. Janusz Pluta
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Przewodniczący Komitetu Naukowego ‒ Prof. dr hab. Dariusz Adamek
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ‒ Prof. UJ dr hab. Bożena Muszyńska

Współorganizatorzy konferencji:
UJ Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu
Instytut Farmakologii PAN
Naczelna i Okręgowa Izba Aptekarska,
Naczelna i Okręgowa Izba Lekarska
PTFarm, OIL Kraków, PTStom

W uroczystości otwarcia udział wzięli:
Pełnomocnik Prorektora ds. CM UJ Prof. Marek Sanak,
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Prof. dr hab. Jacek Sapa
Prodziekani:
Prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk ‒ Wydział Lekarski
Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka ‒ Wydział nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. Roman Nowobilski ‒ Wydział nauk o Zdrowiu
Prof. dr hab. Anna Wesołowska ‒ Wydział Farmaceutyczny
Przedstawiciel Instytutu Farmakologii PAN prof. dr hab. Andrzej Pilc
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie lek. dent. Robert Stępień

Komitet Naukowy
Prof. dr hab. Dariusz Adamek – Przewodniczący
Prof. UJ dr hab. Bożena Muszyńska – Wice-Przewodnicząca
Dr Marek Bednarski – Sekretarz

Członkowie Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. Marek Sanak; Prof. UJ dr hab. Jacek SAPA, Prof. Gabriela Nosáĺová, M.D., D.Sc.; Prof. dr hab. Anna Wesołowska; Prof. dr hab. Gabriel Nowak; Prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk; Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka; Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski; Prof. dr hab. Andrzej Pilc; Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek; Prof. dr hab. Ewa Poleszak; Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak; Dr hab. Maria Walczak; Dr hab. Joanna Gdula-Argasińska

Komitet Organizacyjny
Prof. UJ dr hab. Bożena Muszyńska – Przewodnicząca
Prof. UJ dr hab. Włodzimierz Opoka –Wice-Przewodniczący
Dr Katarzyna Sułkowska-Ziaja – Sekretarz
Dr hab. Małgorzata Zygmunt – Skarbnik

Członkowie Komitetu Organizacyjnego
Dr Marek Bednarski; Dr Barbara Jękot; Dr Piotr Kaczmarczyk; Mgr Katarzyna Kała; Jan Lazur; Dr Joanna Piotrowska; Dr Agata Kryczyk; Oliwia Sara Siomak; Dr Robert Stępień; Dr Jerzy Szewczyński; Dr Jerzy Skuciński

W konferencji wzięło udział: 80 uczestników z Polski, Słowacji i Węgier prezentujących: 11 wykładów oraz 77 doniesień, w tym 23 krótkie doniesienia ustne oraz 54 postery elektroniczne. Odbyły się dwa konkursy w ramach sesji MŁODYCH NAUKOWCÓW w kategorii:

DOKTORANCI:
I miejsce: mgr Gabriela Starowicz (Katedra Farmakobiologii UJ CM)
Wyróżnienia: mgr Edyta Chwiejczak (Katedra Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz mgr Martyna Kasela (Katedra Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

STUDENCI:
I miejsce: Jan Lazur z Koła Naukowego Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej
Wyróżnienia: Oliwia Sara Siomak oraz Ernest Misiak z Koła Naukowego Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej

 

Program