AKTUALNOŚĆ

Konferencja naukowo-szkoleniowa - Sosnowiec - 28.05.2019 r.
18 maja 2019

Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Śląska Izba Aptekarska, Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zapraszają na konferencję naukowo–szkoleniową, która odbędzie się w dniu 28.05.2019 r. (wtorek) w godz. od 12.00-14.30 w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8.

Za udział w konferencji będzie można uzyskać 4 punkty edukacyjne "miękkie".

Udział w spotkaniach naukowo - szkoleniowych stanowi podstawę przyznawania punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.02.2018 r. w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów).

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ

1.) godz. 12.00 - Powitanie Gości i Uczestników Konferencji: 
- dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek – Palacz, Katedra i Zakład Immunologii i Serologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Prezes Katowickiego Oddziału PTIDiK,
- dr n. farm. Piotr Brukiewicz – Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, 
- dr farm. Grażyna Janikowska, Zakład Chemii Analitycznej Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Prezes Katowickiego Oddziału PTFarm,

2.) godz. 12.05 - "Diagnostyka chorób alergicznych" - prof. dr hab. n. med. JERZY JARZĄB, Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3.) godz. 12.50 - "Od ekstraktu do komponentu, czyli nowoczesna diagnostyka alergii" - dr n. farm. MARTA JANIK, Euroimmun Sp. z o.o.

4.) godz. 13.20 - "Czy e-rewolucje w aptekach są szansą na wprowadzenie opieki farmaceutycznej?" - dr n. farm. PIOTR BRUKIEWICZ, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, Członek Zespołu ds. Opieki Farmaceutycznej przy Ministerstwie Zdrowia 

5.) godz. 13.50 - "Innowacyjne technologie farmaceutyczne w medycynie regeneracyjnej" - dr hab. n. farm. PAWEŁ OLCZYK, Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

6.) godz. 14.30 - Dyskusja, zakończenie spotkania.

Przez cały czas trwania Konferencji czynny będzie stolik sekretariatu, listy obecności, zaświadczenia (za udział w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych organizowanych w trakcie konferencji farmaceuci będą mogli w sumie uzyskać 4 punkty edukacyjne "miękkie").

Prezes Katowickiego Oddziału PTFarm
dr farm. Grażyna Janikowska

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Piotr Brukiewicz

Prezes Katowickiego Oddziału PTIDiK
dr hab. n. med. Aleksandra Mielczarek-Palacz

Miejsce wydarzenia: Sala Rady Wydziału Farm. w Sosnowcu przy ul. Jedności 8

Dokładny termin: 2019-05-28

pobierz program