WYDARZENIE

Webinar "Przeszczepy macierzystych komórek krwiotwórczych - aktualne wytyczne" (Oddział PTFarm w Krakowie)
2022-11-25

W ramach cyklu "Piątki z farmacją", Oddział PTFarm w Krakowie zaprasza na webinar "Przeszczepy macierzystych komórek krwiotwórczych - aktualne wytyczne", który odbędzie się 25 listopada 2022 r. o godz. 14.00.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a04d31b68de6c4709914d6e3fad74a3d0%40thread.tacv2/1667463962503?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%225473fbf8-a506-4e17-8d82-375b9b57c564%22%7d

 
Data wydarzenia: 25 listopada 2022 r.
Miejsce wydarzenia: on-line
Autor: Hanna Plata