AKTUALNOŚĆ

Spotkanie dot. programu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty prowadzonego na studiach na kierunku farmacja
18 czerwca 2024

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 18 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie dziekanów wydziałów farmaceutycznych, studentów – przedstawicieli Porozumienia Zjednoczonych Samorządów Wydziałów Farmaceutycznych, Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, Sekcji Studenckiej „Młoda Farmacja” działającej przy PTFarmie oraz członków Zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania zmian standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty. Zaproszonych gości przywitała Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dr. hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni.

Uczestniczy wysłuchali wystąpień: Aleksandra Kuźmicza, przedstawiciela Porozumienia Zjednoczonych Samorządów Wydziałów Farmaceutycznych – „Sprawozdanie z analizy opinii studentów na temat programu kształcenia na kierunku farmacja”, prof. dr. hab. Wojciecha Miltyka – „Założenia opracowanych zmian standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty prowadzonego na studiach na kierunku farmacja”, prof. dr hab. Agnieszki Zimmermann – „Jakość kształcenia w zawodach medycznych”. Następnie odbyła się dyskusja z udziałem 30 uczestników spotkania.