AKTUALNOŚĆ

Nadanie tytułu profesora dr. hab. Michałowi Tomczykowi, redaktorowi naczelnemu „Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research”
27 maja 2024

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 15 maja 2024 r. nadał dr. hab. Michałowi Tomczykowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów naukowych

Zarząd Główny i Biuro Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego