AKTUALNOŚĆ

Spotkanie naukowo-szkoleniowe - wykład on-line „Druk 3D w farmacji. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?” (Oddział PTFarm w Krakowie)
18 marca 2024

W ramach cyklu "Piątki z farmacją", Oddział PTFarm w Krakowie zaprasza 22 marca 2024 r. o godz. 14.00 na spotkanie naukowo-szkoleniowe. Wykład on-line „Druk 3D w farmacji. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?” wygłosi dr Witold Jamróz.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a04d31b68de6c4709914d6e3fad74a3d0%40thread.tacv2/1709893751529?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%225473fbf8-a506-4e17-8d82-375b9b57c564%22%7d

Kod QR do spotkania - do pobrania

Zaproszenie - plik do pobrania

 
Data wydarzenia: 22 marca 2024 r.
Miejsce wydarzenia: on-line
Autor: Hanna Plata