AKTUALNOŚĆ

Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych 2024
11 marca 2024

Rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych. Wzięli w nim udział absolwenci wydziałów farmaceutycznych uniwersytetów medycznych z całej Polski, którzy swoje prace obronili w 2022 r. Konkurs odbył się po raz dwudziesty szósty. Do konkursu zgłoszono 10 najlepszych prac magisterskich z uczelni medycznych z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Krystyny Olczyk w tajnym głosowaniu wyróżniła trzy najlepsze prace. Pierwsze miejsce zajął mgr Piotr Ryszkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za pracę „Wpływ przewlekłego zahamowania rozkładu endokannabinoidów przez podwójny inhibitor FAAH/MAGL JZL195 na wybrane parametry fizjologiczne szczurów z nadciśnieniem spontanicznym”, drugie miejsce – mgr Dominik Borguś z Uniwrsytetu Medycznego w Łodzi za pracę „Wpływ nowych biguanidów na wybrane aspekty biochemiczne choroby alzheimera" i trzecie miejsce – mgr Urszula Bąk-Kuchejda z UJ CM w Krakowie za pracę "Wytwarzanie stałych postaci leku przy użyciu druku przestrzennego”.