AKTUALNOŚĆ

25. finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych
15 marca 2023

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne 15 marca 2023 r. o godz. 11.00 zaprasza na 25. finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych, który odbędzie się w formule on-line. Wezmą w nim udział absolwenci 8 wydziałów farmaceutycznych uniwersytetów medycznych, którzy swoje prace obronili w 2021 r.

Patronem konkursu od dwudziestu lat jest Naukowa Fundacja Polpharmy na czele z prezesem Agatą Łapińską-Kołodzińską, działająca przy „ZF Polpharma”, której celem jest wspieranie rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych.

Prace zaprezentują:

  1. Wiktoria Smyk „Ocena działania cytotoksycznego pochodnej (Met5)- enkefaliny wobec komórek nowotworu trzustki” GUM w Gdańsku
  2. Dominika Stencel „Ocena aktywności przeciwnowotworowej tygecykliny – badania in vitro z wykorzystaniem komórek czerniaka melanotycznego” ŚUM w Katowicach
  3. Monika Androsiuk „Formulacja mukoadhezyjnej postaci leku – technologia wytwarzania i parametry aplikacyjne „ UM w Łodzi
  4. Dominika Agnieszka Kołodziej „Opracowanie procedury analitycznej służącej do oznaczania wybranych środków odurzających w materiale biologicznym” UMK w Bydgoszczy
  5. Joanna Borys „Ocena aktywności przeciwnowotworowej flawonoidów pozyskanych z pąków brzozy omszonej Betula pubescens Ehrh.” UMB w Białymstoku
  6. Jan Lazur „Zastosowanie immobilizowanych kultur in vitro Chlorella vulgaris w bioremedjacji wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych ” UJ CM w Krakowie
  7. Marta Grzebalska „Terapia monitorowania olaparybu w oparciu o osoczowe stężenie minimalne w stanie stacjonarnym u pacjentek z rakiem jajnika” UMP w Poznaniu
  8. Klaudia Beata Więcławik „Wpływ fulerenów jako nanotransporterów doksorubicyny na stężenie i aktywność dysmutazy ponadtlenkowej w komórkach MCF10A” UMW we Wrocławiu

Prace oceniać będzie jury w składzie: prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk (przewodnicząca),  prof. dr hab. n. farm. Włodzimierz Opoka, dr hab. Piotr Kowalski, prof. ucz., dr Grażyna Janikowska, dr hab. Grażyna Sygitowicz, prof. dr hab. Arkadiusz Surażyński.

->> Link do wydarzenia