AKTUALNOŚĆ

I Ogólnopolskie Forum Młodych
28 lutego 2023

Konferencja naukowa - I Ogólnopolskie Forum Młodych. organizowana przez Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Lubelskiego i Lubelską Okręgową Izbą Aptekarską, odbędzie się 2 marca 2023 r. w formule on-line.

Temat przewodni konferencji – „Aktualne kierunki badań w naukach farmaceutycznych – FORUM MŁODYCH 2023”.

Konferencja, poświęcona badaniom prowadzonym przez młodych adeptów nauki, skierowana jest do młodych naukowców – studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni i instytutów zajmujących się badaniami w obszarze farmacji i nauk pośrednich.

Wszystkie wystąpienia odbędą miały formę ustnych prezentacji;  czas trwania wystąpienia 10 min.

 

PROGRAM KONFERENCJI PLIK DO POBRANIA

 

UWAGA!

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zarejestrowanie się na platformie ClickMeeting

Link do wydarzenia: https://ptfarm.clickmeeting.com/i-ogolnopolskie-forum-mlodych/register?_gl=1*12pgya7*_ga*MjA1NDU0MjUyMC4xNjM4ODg2MjY3*_ga_K7H94QHX99*MTY3NzU3OTM4Mi4yNzkuMS4xNjc3NTc5NDAxLjQxLjAuMA..&_ga=2.61013732.913520517.1677574952-2054542520.1638886267

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

Uczestnicy będą mogli uzyskać 2 punkty edukacyjne.

 

I Ogólnopolskie Forum Młodych zostało objęte patronatem honorowym przez J.M. Rektora UM w Lublinie prof. dr. hab. Wojciecha Załuskę.

 

 
Autor: Hanna Plata
Data wydarzenia: 2 marca 2023 r.
Miejsce wydarzenia: on-line