AKTUALNOŚĆ

Sesja naukowa upamietniająca obchody Roku Ignacego Łukasiewicza
21 października 2022

Zarządu Oddziału PTFarm we Wrocławiu zaprasza na sesję naukową upamiętniającą obchody Roku Ignacego Łukasiewicza. Obchody odbędą się które 21 października 2022 o godz. 16.00 w Muzeum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Kurzy Targ 4.