AKTUALNOŚĆ

prof. dr hab. Janusz Pluta odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
15 czerwca 2021

Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. Janusz Pluta za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, wkład w rozwój międzynarodowej współpracy w dziedzinie farmacji, osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych, dokonania w życiu zawodowym, zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska farmaceutycznego oraz pracę na rzecz dobra wspólnego uhonorowany został wysokiej rangi odznaczeniem państwowym – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.Uroczyste spotkanie, w czasie którego odznaczenie, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera w towarzystwie Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, odbyło się 28 maja 2021 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Miejsce wydarzenia: Wrocław
Data wydarzenia: 28 maja 2021 r.
Autor: Hanna Plata