AKTUALNOŚĆ

Patronat Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
13 lutego 2020

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne objęło patronatem program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”, którego celem jest upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie żywienia klinicznego w polskich szpitalach. W ramach programu POLSPEN wprowadza certyfikację szpitali spełniających zasady Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego.

Informacja na stronie https://leczenieprzezzywienie.org/