AKTUALNOŚĆ

Zmarł mgr Władysław Lewicki
21 maja 2019

Zasłużony farmaceuta dla Dolnego Śląska i nauk farmaceutycznych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Sodalis Honoris Causa.

Kondolencje

mgr Władysław Lewicki

Wspomnienie