AKTUALNOŚĆ

"Farmacja Polska" na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"
25 kwietnia 2019

Rozstrzygnięty został konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - "Wsparcie dla czasopism naukowych". Informujemy, że "Farmacja Polska" znalazła się wśród 500 czasopism naukowych na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Link do pełnej listy czasopsm naukowych

Celem programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" jest pomoc finansowa, dzięki której wydawcy w okresie trawania umowy będą prowadzili działania zmierzające do podniesienia poziomu naukowego czasopisma w zakresie praktyk wydawniczych i edytorskich, służące umiędzynarodowieniu czasopisma i umieszczeniu go w bazach o międzynarodowym zasięgu, takich jak Scopus i Web of Science.

Koncepcja rozwoju 'Farmacji Polskiej" ma na celu zwiększenie prestiżu naukowego czasopisma i obejmie m.in. wdrożenie: 
- cyfrowego systemu do zgłaszania, recenzowania i przetwarzania prac naukowych oraz systemu platformy publikacyjnej i samodzielnej strony czasopisma w ramach Editorial System (też w j. angielskim);
- systemu antyplagiatowego poprzez Crossref zintegrowanego z cyfrowym systemem publikacji;
- numerów DOI dla każdego zamieszczanego artykułu;
- polityki otwartego dostępu (Open Access) na stronie internetowej pisma w modelu CC (BY NC);
- standardów wydawniczych zgodnych z zaleceniami OASPA i WAME.
Priorytetem bedzie również:
- zamieszczenie publikacji w bazie DOAJ; 
- zamieszczanie w publikacjach w jęz. polskim obszernych abstraktów, podpisów pod tabele i ryciny. w języku angielskim.
- publikowanie pełnych treści artykułów w jęz. angielskim
- umiędzynarodowienie Rady Naukowej i rozbudowanie listy o recenzentów afiliowanych w zagranicznych jednostkach naukowych;
- wzmocnienie obecności pisma na międzynarodowych konferencjach naukowych w dyscyplinie farmacja i jego popularyzacja w celu publikowania jak najlepszych merytorycznie prac.  
 

Wszelkie informacje dotyczące publikowania w "Farmacji Polskiej" będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej w zakładce WYDAWNICTWA/FARMACJA POLSKA.

Autor: Hanna Plata