AKTUALNOŚĆ

Sesja naukowa Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji
13 listopada 2018

W ramach obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, 8 listopada 2018 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie odbyła się uroczysta sesja naukowa Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne na stulecie odzyskania niepodległości

Dla podkreślenia setnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości, po 123 latach poddawania się warunkom prawnym krajów zaborczych, Zespół Sekcji Historii Farmacji, zorganizował wyjątkowe spotkanie swych członków i niepowszednich gości, które poprowadziła dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN. Zebranie rozpoczęto od laudacji Jadwigi Brzezińskiej, która przedstawiając swe monumentalne opracowanie Rola Uniwersytetu w Dorpacie w kształceniu polskich studentów farmacji, uzyskała habilitację i właśnie 8 listopada 2018 r., odebrała dyplom potwierdzający ten zaszczytny tytuł. Przewód habilitacyjny przeprowadzony był przez Radę Naukową Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, a dyplom wręczył przewodniczący Rady prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski. Dla całej społeczności polskich historyków farmacji jest to ogromny powód do dumy. Dr hab. Jadwiga Brzezińska jest poniekąd wzorem dla wszystkich, którym nieobca jest historia zawodu. Od wielu już lat daje przykład jak utrwalać przebieg dziejów, przede wszystkim, praktycznego wykonywania zawodu na wszystkich jego płaszczyznach. Jej opracowania kronikarskie są przykładem i wzorem dla tych, którzy wchodzą w tak piękną dziedzinę, jaką jest historia własnego zawodu. Nie znając przebiegu pracy poprzedników, trudno jest zrozumieć teraźniejszość profesji i jej przyszłości. Dlatego tak cenna jest praca J. Brzezińskiej dotycząca kształcenia farmaceutów w Dorpacie, daje ona wzór do naśladowania – być może będzie inspiracją do opracowania kształcenia polskich aptekarzy w Warszawie, Wilnie, Charkowie, Moskwie czy Kijowie. Podziwiając dotychczasowe osiągnięcia Pani Doktor, czekamy na kolejne!

Sesja naukowa była też właściwym czasem, aby uhonorować tych, którzy wyróżnili się w dotychczasowej pracy dla wszystkich farmaceutów. Z rąk wiceprezesa ZG PTFarm, prof. dr hab. Krystyny Olczyk, tytuł Honorowego Członka PTFarm, najwyższe wyróżnienie Towarzystwa, odebrali: dr K. Hanisz (Łódź), mgr Zenon Wolniak (Białystok), za prof. dr Barbarę Annę Zielińską-Psuję (Poznań) – odbierał dr J. Majewski. Z kolei prof. dr hab. Sylwia Fidecka odebrała tytuł Honorowego Prezesa Oddziału Lubelskiego PTFarm, a Ogólnopolska Sekcja Historii Farmacji uhonorowała dr. Wojciecha Kuźmierkiewicza – prezesa Naukowej Fundacji Polpharmy Statuetką Antoniny Leśniewskiej, nadawaną osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju historii farmacji. Wraz ze statuetką, której autorem jest Waldemar Mazurek, laureat otrzymał dyplom i unikatowe wydanie bibliofilskie wspomnień Antoniny Leśniewskiej Nieprzetartym szlakiem. Ta wyjątkowa farmaceutka, wiele już lat temu napisała – społeczność aptekarska musi się utrząsnąć i na progu XX stulecia … wyjść z otwartością i odważnie na spotkanie ideałom i rozwojowi ...

Głównym wydarzeniem związanym z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości był referat dr Lidii Marii Czyż Wybrane zagadnienia prawne polskiej farmacji w latach 1918–2018. Prelegentka omawiała najważniejsze akty prawne, które porządkowały pracę aptek i aptekarzy w niepodległym kraju, zastępując uwarunkowania prawne państw zaborczych. Po zakończeniu prezentacji wywiązała się dyskusja, a ponieważ wśród gości byli również ci, którzy w latach 90. XX w. odtwarzali porządek prawny aptekarstwa, było to ogromnie ciekawe doświadczenie i przygoda intelektualna dla obecnych historyków zawodu. Niecodziennie zdarza się możliwość uchwycenia przebiegu dziejów niejako „na gorącym uczynku” z udziałem prezesa dr. W. Kuźmierkiewicza, prezesa OIA w Warszawie M. Byliniaka, Z. Wolniaka, M. Głowniak i A. Rudzkiego.

Rozmowy kuluarowe, przybyłych na zebranie uczestników, trwały jeszcze długo po zakończeniu spotkania.

 

galeria zdjęć: