PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

Niedokrwistości indukowane lekami jako ważny aspekt w opiece nad pacjentem

Małgorzata Terpińska, Sylwia Płaczkowska, Karolina Jurkowska, Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

Zastosowanie modeli in vitro w przedklinicznych badaniach bezpieczeństwa nowych kandydatów na leki

Katarzyna Klaś, Piotr Guzy, Kamil Piska, Katarzyna Wójcik-Pszczoła, Paulina Koczurkiewicz, Elżbieta Pękala WIĘCEJ

Odpady farmaceutyczne z gospodarstw domowych – rola aptek ogólnodostępnych

Agnieszka Zimmermann, Justyna Rogowska, Lidia Wolska WIĘCEJ

Znaczenie farmaceutów z aptek ogólnodostępnych dla promocji zdrowia seksualnego w Polsce

Anna Gołda, Justyna Dymek, Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Otwarcie wystawy stałej „Res farmaceuticae” w Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej oddział Muzeum Warszawy

Anna Zabiegałowska-Sitek WIĘCEJ

80-lecie urodzin prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Tadeusza Władysława Hermanna

Franciszek Główka WIĘCEJ

Odważka minimalna według US Pharmacopeia and National Formulary

Wojciech T. Chyla WIĘCEJ

Trucizna jako lek – czyli sposoby leczenia cholery w dziewiętnastowiecznym Krakowie

Karolina Turcza WIĘCEJ

Nowoczesna farmakoterapia w walce z opornością wielolekową nowotworów

Ewa Żurawska-Płaksej, Joanna Górka-Dynysiewicz, Adriana Pęcherz, Dominik Marciniak WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści / Table of Contents

WIĘCEJ

1/2018

WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/ The entire magazine

WIĘCEJ

Spis treści/Table of contents

WIĘCEJ

Postępy zastosowania druku przestrzennego metodą osadzania topionego materiału (FDM) w otrzymywaniu tabletek

Tomasz Gnatowski, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

HIV i AIDS – nowe podejście do diagnostyki i leczenia. Część I. Domowe testy do diagnostyki zakażenia HIV w Polsce i w Unii Europejskiej

Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

2,4-tiazolidynodiony jako agoniści receptorów aktywowanych proliferatorami peroksysomów PPARg o właściwościach przeciwnowotworowych

Aneta Suseł WIĘCEJ

XII edycja przeglądu prac magisterskich z zakresu historii farmacji

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Jubileusz 70-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Bożena Karolewicz, Hanna Plata WIĘCEJ

Stabilność substancji leczniczych w kontekście trwałości leku – zbieżności definicji i rożnice w podejściu analitycznym

Marzena Jamrógiewicz, Karolina Milewska, Klaudia Lewandowska, Karolina Czubak WIĘCEJ

Receptura antybiotyków w aptece – głos w dyskusji

Małgorzata Zdzieborska, Ewa Siedlecka, Maciej Małecki WIĘCEJ

Przegląd doustnych prebiotyków, probiotyków, synbiotyków i postbiotyków dostępnych na polskim rynku aptecznym

Jakub Ruszkowski, Adrian Szewczyk, Jacek M. Witkowski WIĘCEJ

Zastosowanie TLC w układzie faz odwróconych oraz metod obliczeniowych do wyznaczenia lipofilowości eplerenonu

Małgorzata Dołowy, Katarzyna Syc, Karolina Raczek, Karolina Sośnierz, Alina Pyka-Pająk WIĘCEJ

Pełna wersja czasopisma/ The entire magazine

WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści/Table of contents

WIĘCEJ

HIV i AIDS – nowe podejście do diagnostyki i leczenia. Część II. Leczenie antyretrowirusowe

Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Różnorodne czynniki ryzyka przewlekłej choroby nerek u pacjentów zakażonych HIV

Zofia Marchewka, Justyna Domagała, Brygida Knysz, Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

Substancje i metody zabronione w sporcie

Olimpia Gładysz WIĘCEJ

Rola krzemu i siarki w chorobach tkanki łącznej. Część II

Janusz Wiśniewski WIĘCEJ

Zastosowanie pyłku pszczelego w profilaktyce i leczeniu wielu chorób

Anna Kurek-Górecka, Radosław Balwierz, Dominik Marciniak, Zofia Dzierżewicz, Justyna Więcławek, Beata Sarecka-Hujar, Bożena Karolewicz, Marcin Delijewski WIĘCEJ

Możliwości wspierania pacjenta w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych

Anna Maria Dworakowska, Adrianna Aniszewska, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska WIĘCEJ

Prawne uwarunkowania sporządzenia leku recepturowego i aptecznego w aptece ogólnodostępnej

Lucyna Bułaś, Michał Jachowicz, Agnieszka Skowron WIĘCEJ

Produkty lecznicze zaawansowanej terapii medycznej oparte na mezenchymalnych komórkach macierzystych

Renata Szydlak WIĘCEJ

Opieka farmaceutyczna w astmie

Edyta Rysiak, Ewelina Bogdańska, Milena Osińska, Adam Kazberuk, Michał Dębczyński, Maciej Turlewicz, Rafał Kierdylewicz WIĘCEJ