INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Informujemy, że za rok 2016 w wykazie punktacji czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B znajduje się "Farmacja Polska", której przyznano 8 punktów.
 
Index Copernicus (ICV)"Farmacji Polskiej" za rok 2015 wynosi: 34,8.