ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA. DRUG RESEARCH

Przegląd numerów - Pełna lista numerów - zobacz

Manuscript submission

Editorial System is an online submission and review system. Authors must submit their manuscripts and track their progress through the system. In order to access the Editorial System, please submit your manuscript at https://www.editorialsystem.com/appdr

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że od  1 stycznia 2017 r. podnosimy opłatę za publikację w "Acta Poloniae Pharmaceutica" do wysokości 1500 zł. Oplata za prace, które wpłynęły do 22 grudnia 2016 r. pozostaje niezmieniona.

 

IMPORTANT INFORMATION

Since January 2017 there is a publication fee for papers received and accepted for publication in Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research. The fee is 1500 PLN for Polish authors and 340 € for foreign authors. The details for payment − see third page of the cover.

Wymagane dokumenty do wypełnienia przez autorów publikujących w "Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research":

 • Regulamin dla autorów - pobierz
 • Umowa autora z redakcją - pobierz
  Umowa powinna być przysłana do redakcji pocztą tradycyjną na adres:
  Hanna Plata
  Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
 • Recenzja pracy nadesłanej do druku - pobierz
 • Formularz określający udział autorów w publikacji - pobierz
 • Opłata za publikację - pobierz


Informacja o liczbie punktów za publikację:

Szanowni Państwo!

Impact factor dla "Acta Poloniae Pharmaceutica- Drug Research" za 2016 r. = 0,745  (5-Year Impact Factor = 0,876)

Informujemy, że za rok 2015 w wykazie punktacji czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części A znajdują się "Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research", którym przyznano 15 punktów za publikację naukową.

Impact factor "Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research" za rok 2014 wynosi 0,737.

Index Copernicus Value  (ICV) "Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research" za rok 2014 wynosi 141,5 pkt (14,75 wartość znormalizowana)


Informacje ogólne:

Dwumiesięcznik ukazujący się w języku angielskim od 1994 r. Kontynuator "Acta Poloniae Pharmaceutica", którego pierwszy numer ukazał się w 1937 r.; wznowiony w 1947 r. od 1948 r. jako kwartalnik wydawany nakładem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W latach 1963-1973 ukazywał się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Publikuje oryginalne prace ze wszystkich dziedzin farmacji, streszczenia prac habilitacyjnych oraz notatki laboratoryjne.

telefon kontaktowy:
red. Hanna Plata - 022 831 79 63