SPRAWY CZŁONKOWSKIE/SKŁADKI

Sprawy Członkowskie

.....

Składki członkowskie

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z 27 czerwca 2013 r., wysokość składki członkowskiej wynosi 42 zł rocznie,  natomiast zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego z 27 marca 2014 r. wysokość składki członkowskiej dla emerytów wynosi 21 zł rocznie.