REDAKCJA

Editor

Aleksander P. Mazurek

Assistant Editor

Jacek Bojarski

Michał Tomczyk

Executive Editorial Board

Mirosława Furmanowa

Bożenna Gutkowska

Roman Kaliszan

Jan Pachecka

Jan Pawlaczyk

Janusz Pluta

Witold Wieniawski

Pavel Komarek

Henry Ostrowski-Meissner

Erhard Roder

Phil Skolnick

Zoltan Vincze

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

ul. Długa 16

00-238 Warszawa

tel. (0-22) 831 15 42, wew. 11

Kierownik Działu Wydawnictw: red. Hanna Plata h.plata@ptfarm.pl