70 lat Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

70 lat wspierania ruchu naukowego

70 lat Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

70 lat wspierania ruchu naukowego

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami z życia naszego Towarzystwa.

100-lecie farmacji akademickiej w Poznaniu

27 stycznia 2019
W dniach 14-15 listopada 2019 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbędzie się uroczystość kończąca obchody 100-lecia farmacji akademickiej w Poznaniu. Do udziału w uroczystościach, które patronatem objął rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski, zapraszają władze, pracownicy i studenci Wydziału Farmaceutycznego UM w Poznaniu.

XXVIII Sympozjum Historii Farmacji

21 stycznia 2019
W dniach 23-26 maja 2019 r. w Krasnobrodzie, Ogólnopolska Sekcja Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Sekcja Historii Farmacji Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Zakład Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie organizują XXVIII Sympozjum Historii Farmacji - „NIE MASZ TAKIEJ CHOROBY NA ŚWIECIE, KTÓRA BY SWEGO LEKARSTWA NIE MIAŁA” [Ignacy Krasicki]

XXVII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne

17 stycznia 2019
W dniach 27-28 czerwca 2019 r. w Poznaniu odbędzie się XXVII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne – "Żywność i żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych".

KALENDARZ

Przegląd wydarzeń - wybierz oznaczony dzień aby poznać szczegóły.
26.05.2019

XXXVII Dni Farmacji Szpitalnej

W dniach 26-28 maja 2019 r. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne organizuje XXXVII Dni Farmacji Szpitalnej. Tegoroczne spotkanie przedstawicieli aptek szpitalnych odbędzie się w Hotelu Copernicus w Toruniu. Wszelkich informacji udziela Biuro Zarządu Głównego PTFarm.

Rejestracja: prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w zakładce "Konferencje i Zjazdy" (aktywny do 12.04.2019 r. - data końca rejestracji).

NASZE WYDAWNICTWA

Zobacz nasze wydawnictwa

Farmacja Polska

Miesięcznik publikujący artykuły poglądowe, doświadczalne prace naukowe, prace badawcze z zakresu farmacji społecznej i historii farmacji, artykuły o tematyce społeczno-zawodowej i dotyczące specjalizacji farmaceutów, sprawozdania ze zjazdów, sympozjów i konferencji dotyczących nauk farmaceutycznych, informacje o pracach Prezydium Zarządu Głównego PTFarm.

Acta Polonia Pharmaceutica

Dwumiesięcznik ukazujący się w języku angielskim od 1994 r. Kontynuator "Acta Poloniae Pharmaceutica", którego pierwszy numer ukazał się w 1937 r.; wznowiony w 1947 r. od 1948 r. jako kwartalnik wydawany nakładem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W latach 1963-1973 ukazywał się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Publikuje oryginalne prace ze wszystkich dziedzin farmacji, streszczenia prac habilitacyjnych oraz notatki laboratoryjne.

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

Czasopismo wydawane od 1968 r., wznowione w 1990 r. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom badań ochrony zdrowia i środowiska. Publikacje dotyczą badań zjawisk występujących w środowisku, zjawisk rzutujących niekorzystnie na zdrowie - chemicznych zanieczyszczeń środowiska występujących w jego składnikach.

ODDZIAŁY TERENOWE

Nasze oddziały znajdują się w 17 miastach. Wybierz na mapie i przejdź do strony oddziału lub sprawdź dojazd.