BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Dyrektor
dr Jerzy Szewczyński
   
     
     
Dział Finansowy
mgr Katarzyna Trembulak
mgr Małgorzata Kocięcka
Dział Administracji
Ewa Jankowska
Dariusz Gugała
Dział Wydawnictw:
mgr Hanna Plata