BROMATOLOGIA I CHEMIA TOKSYKOLOGICZNA

 

O czasopiśmie

Czasopismo wydawane od 1968 r., wznowione w 1990 r. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom badań ochrony zdrowia i środowiska. Publikacje dotyczą badań zjawisk występujących w środowisku, zjawisk rzutujących niekorzystnie na zdrowie - chemicznych zanieczyszczeń środowiska występujących w jego składnikach (powietrze, woda, gleba, żywność).

Przegląd numerów - zobacz pełną listę numerów

Informacja o liczbie punktów za publikację w "Bromatologii i Chemii Toksykologicznej"

Informujemy, że za rok 2015 w wykazie punktacji czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B znajduje się "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", której przyznano 6 punktów.

Index Copernicus (ICV) "Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" za rok 2014 wynosi: 48,62.

Ważne informacje dla autorów publikujących w Bromatologii i Chemii Toksykologicznej

  • Regulamin dla autorów - pobierz
  • Umowa autora z redakcją - pobierz
  • Oświadczenie dla autorów - pobierz
  • Recenzja pracy nadesłanej do druku - pobierz
  • Procedura recenzowania artykułów naukowych w czasopiśmie „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” - pobierz
  • Formularz określający udział autorów w publikacji - pobierz