ZARZĄD GŁÓWNY

Prezydium Zarządu Głównego

Prezes:
prof. dr hab. Janusz Pluta - życiorys
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku UM
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
tel. 71 784 03 16
   
     
Wiceprezesi:    
prof. dr hab. Krystyna Olczyk
Wydział Farmaceutyczny S U M
ul. Jedności 8,
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 11 20 
prof. dr hab.Edmund Grześkowiak
Wydział Farmaceutyczny UM
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel 61-854 60 10
 
     
Skarbnik:
 
   
dr hab. Iwina Arabas, prof. nadz. PAN    
     
Członkowie:    

dr hab. Włodzimierz Opoka, prof. nadz.

dr Artur Owczarek

dr Jerzy Szewczyński
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
ul. Długa 16
00-238 Warszawa
j.szewczynski@ptfarm.pl

dr hab. Agnieszka Zimmermann
Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Tuwima 15
80-210 Gdańsk
agnieszkazimmermann@gumed.edu.pl

   

 


Prezesi 5 najwięszkych oddziałów PTFarm:

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Bożenna Gutkowska

dr Grażyna Janikowska

prof. dr hab. Janusz Pluta

prof. dr hab. Anna Wędzisz

 


Przewodniczący ogólnopolskich sekcji i zespołów sekcji:
 

Ogólnopolska Sekcja Akademicka:

przewodniczący: prof. dr hab. Jan Pachecka

   
Ogólnopolska Sekcja Chemii Medycznej:
przewodnicząca: prof. dr hab. Bożenna Gutkowska
Zakład Technologii Środków Leczniczych UM
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
tel. 22 572 06 47
   
Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna:
przewodnicząca: prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka
         
Zespół Sekcji Farmacji Szpitalnej:
przewodnicząca: mgr Małgorzata Grotowska
Apteka Szpitalna CSK MON
ul. Szaserów 128, 04-349 Warszawa
tel. 22 681 62 79
 
Zespół Sekcji Historii Farmacji:
przewodniczący: mgr Lidia Czyż
OIA Rzeszów
ul. Jagiellońska 23/5, 35-025 Rzeszów
 
Ogólnopolska Sekcja Farmacji Onkologicznej:
przewodniczący: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
 Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji
ul. Św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań
tel. 61 854 60 10
         
Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej:
przewodnicząca: dr n. farm. Urszula Rogozińska
urszula.rogozinska@farmacjaprzemyslowa.pl
 

Ogólnopolska Sekcja Żywienia Do
i Pozajelitowego

przewodnicząca: Justyna Zamarska
justyna@post.pl

 
Ogólnopolska Sekcja Opieki Farmaceutycznej
przewodnicząca: dr n. farm. Agnieszka Skowron
Pracownia Farmakoepidemiologi i Farmakoekonomiki
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel. 12 62 -05-820
         
Ogólnopolska Sekcja Naukowej Informacji o Leku
przewodniczący: dr n. farm. Witold Musiał
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
ul. Szewska 38, 50-139 Wrocław
 
Zespół Sekcji Studenckich "Młoda Farmacja":
Przewodnicząca - Joanna Pająk
tel.: 669 241 208