ARTYKUŁ

Shujun Lu, Wenli Yu, Yajing Zhang, Hongyin Du, Minzhu, Shaoting Yuan

Effects of the CYP3a4 genetic polymorphisms on the analgesic efficacy of fentanyl in adults: a meta-analysis.
2018-01-26

185.10 kB | 27 stycznia 2018