ARTYKUŁ

Renata Paprocka, Bożena Modzelewska-Banachiewicz, Jolanta Kutkowska, Kamil Pawłowski, Iwona Piątkowska-Chmiel, Ewa Jagiełło-Wójtowicz

Antibacterial and central nervous system activity of (4,5-diaryl-4H-1,2,4-trizol-3-yl)methacrylic acid derivatives
2017-01-04

54.37 kB | 21 grudnia 2017

Zobacz również: