ARTYKUŁ

Elżbieta Zyner, Justyn Ochocki

Platinum(Il) and palladium(II) N,O-chelates with substituted flavanone containing ligands
2009-10-06

542.36 kB | 21 grudnia 2017

Zobacz również: