ARTYKUŁ

Anna Rutecka, Krzesimir Ciura, Joanna Nowakowska

Brekspiprazol – nadzieja w leczeniu schizofrenii
2017-01-25

Metody leczenia schizofrenii na przestrzeni ostatniego stulecia uległy diametralnej zmianie. Przed 1930 r. podstawą „terapii” była izolacja i przetrzymywanie chorych w szpitalach. Obecnie w leczeniu schizofrenii stosuje się głównie kurację farmakologiczną, z wykorzystaniem leków przeciwpsychotycznych. W ciągu ostatniego półwiecza zostały opracowane liczne leki pierwszej, drugiej i trzeciej generacji. Brekspiprazol (Rexulti) został w 2015 r. zatwierdzony przez FDA jako lek do stosowania w terapii schizofrenii i depresji u dorosłych. Wynaleziony przez Otsuka Pharmaceutical Co. jest uważany za następcę arypiprazolu – do niedawna jedynego dostępnego częściowego agonisty receptora D2.

Słowa kluczowe: brekspiprazol, schizofrenia, atypowe leki przeciwpsychotyczne

Brexpiprazole – a hope in the treatment of schizophrenia

Over the last 100 years methods of treating schizophrenia has entirely changed. Before the year 1930 the treatment was based on isolation and keeping patients in hospitals. Presently the essential of treatment is pharmacological therapy with antipsychotic drugs. In the last 50 years, a variety of first, second and third generation drugs have been developed. In 2015, Brexipiprazole (Rexulti) had been approved by FDA as drug to be used by adults in treatment of schizophrenia and depression. Brexpiprazole was invented by Otsuka Phramaceutical Co. and it is considered to be aripiprazole’s follower, which until recently had been the only available partial agonist of D2 receptor.

Keywords: brexpiprazole, schizophrenia, atypical antipsychotic drugs

© Farm Pol, 2017, 73(1): 3-8