XXVII SYMPOZJUM HISTORII FARMACJI – STARGARD, 25–27 MAJA 2018 R.

Rok 2018 jest wyjątkowym rokiem naszej historii – obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego.

W dniach 25–27 maja br., w pomorskim Stargardzie, odbyło się XXVII Sympozjum Historii Farmacji corocznie organizowane przez Ogólnopolską Sekcję Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Tym razem bezpośrednim organizatorem była sekcja Oddziału Szczecińskiego, która działa w Stargardzie. W sympozjum wzięło udział prawie sześćdziesięciu uczestników reprezentujących dziesięć sekcji pracujących w oddziałach terenowych PTFarm. oraz pięciu gości zagranicznych (Niemcy, Litwa)

Z okazji tej podniosłej rocznicy, sympozjum obradowało pod hasłem „Aptekarze na drogach do Niepodległej”. Referat wprowadzający przygotował dr hab. Aleksander Drygas (Gdańsk) – Trudne problemy dnia codziennego aptekarzy polskich po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Obrady odbywały się w pięciu sesjach referatowych:

Sesja I. Aptekarze w Polsce przedrozbiorowej i wobec utraty niepodległości

dr n. hum. Wojciech Ślusarczyk (Bydgoszcz) – Sytuacja prawna, organizacyjna i społeczna aptekarzy na ziemiach polskich od średniowiecza do 1795;

mgr farm. Zenon Wolniak (Białystok) – Aptekarze białostocczyzny w strukturach władz samorządowych na przestrzeni dziejów aptekarstwa;

dr n. o zdr. Lidia Maria Czyż (Rzeszów) – Apteki w Kańczudze – wkład w Niepodległość;

mgr farm. Maria Pająk, mgr farm. Małgorzata Tomańska (Opole) Aptekarze i drogerzyści pochodzenia polskiego wobec plebiscytu i powstań śląskich;

dr n. farm. Jan Majewski (Poznań) – Aptekarze w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 i ich udział w organizacji władz samorządowych;

dr n. farm. Agnieszka Rzepiela (Kraków – Apteka „pod Gwiazdą” w Krakowie i jej działalność konspiracyjna   podczas II wojny światowej;

dr n. farm. Jadwiga Brzezińska (Kołobrzeg) – Farmaceuci koszalińscy na drogach do wolności.

Sesja II. Patriotyczne biografie aptekarskie

mgr farm. Maria Bednarz-Kolonko (Łękawica) – Działalność patriotyczna Stanisława Szczepańskiego na Ziemi Żywieckiej w procesie odzyskiwania niepodległości do roku 1918;

dr inż. arch. Hanna Cytryńska (Poznań) – Rodzina Reinholzów z apteki „pod Koroną „w Łobżenicy wielopokoleniowym wzorcem polskiego patriotyzmu;

mgr farm. Jerzy Waliszewski (Stargard) – Jerzy Eneasz Mac-Donald (1813-1885): aptekarz, patriota, badacz;

mgr farm. Iwona Dymarczyk (Kraków) – Harcerski rozdział z życia farmaceuty Mateusza B. Grabowskiego z okresu walk o niepodległość Polski;

mgr farm. Janina Murawska (Olsztyn) – Aptekarz Stanisław Wolski - pierwszy burmistrz Lubawy w niepodległej Polsce;

mgr farm. Barbara Wasiewicz (Kraków) – Tadeusz Pankiewicz (1908-1993), aptekarz w getcie krakowskim;

dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska (Toruń), dr hab. Jerzy Nadolski (Lódź) – Barbara Nadolska - żołnierz, farmaceuta, analityk.

Wiktor Szukiel (Redaktor Naczelny „Czasopisma Aptekarskiego” – Komunikat o wystawie „Burmistrzowie przewodniczący rad miejskich i parlamentarzyści”

Sesja III. Aptekarze uczestnikami naukowej i gospodarczej pracy organicznej

prof. dr hab. Anita Magowska (Poznań) – Działalność naukowa w zakresie chemii realizowana przez aptekarzy w Wilnie w XIX wieku;

mgr farm. Katarzyna Jaworska, dr n. o zdr. Monika Urbanik (Kraków) – Wkład aptekarzy galicyjskich w rozwój przemysłu farmaceutycznego;

dr n. farm. Peter W. Gorski (Niemcy)i, dr n. farm. Klaus Koch (Niemcy) – Lekowe i sanitarne zaopatrzenie migrantów w porcie gdyńskim po roku 1918;

dr n. wet. Jarosław Sobolewski (Toruń) – Zarys roli aptekarzy jako producentów lekó i preparatów weterynaryjnych do roku 1939.

Sesja IV. Cyrkulacja wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczo-farmaceutycznych

dr n. hum. Andrea Mariani (Poznań) – Znaczenie aptek jezuickich dla cyrkulacji wiedzy medycznej w dawnej Rzeczypospolitej;

dr. Hansgeorg Loehr (Niemcy), dr n. farm. Peter W. Gorski (Niemcy) – W 220 rocznicę odnowienia przywileju dla Naukowego Towarzystwa Polsko-Saskiego w Lipsku i jego członkowie farmaceuci;

mgr farm. Piotr Skalski (Poznań) – Absolwenci poznańskiego Oddziału Farmaceutycznego na studiach doktoranckich we Francji w okresie dwudziestolecia międzywojennego;

dr n. hum. Wojciech Ślusarczyk (Bydgoszcz) – Doniesienia zagraniczne na łamach „Kroniki Farmaceutycznej” 1919–1939;

doc. dr Tauras Antanas Mekas (Litwa) – Gloriae Pharmaciae Lithuaniae 2017.

SesjaV. Pomeranica et Bydgostiana

dr hab. n. hum. Marcin Majewski (Stargard) – Szkło apteczne z wykopalisk archeologicznych w Stargardzie (XVII–pocz. XIX w.);

dr n. med. Joanna Nieznanowska (Szczecin) – Sojusz aptekarzy i lekarzy XVII-wiecznego Szczecina przeciw alchemicznym fuszerom i „pitnemu złotu”;

dr n. farm. Anna Żuk (Szczecin) – Szczecińskie szpitale - miejsca pracy z historią;

stud. Roksana Wilczyńska (Bydgoszcz), dr n. hum. Wojciech Ślusarczyk (Bydgoszcz) – Apteka-Muzeum w Bydgoszczy, tradycje – zbiory – perspektywy;

mgr farm. Wiesława Nabielec (Szczecin), prof. dr hab. Andrzej J. Wójcik (Warszawa) – Peloidy Kamienia Pomorskiego historia rozpoznania i wykorzystania;

Poster

dr n. farm. Klaus Koch (Niemcy), dr n. farm. Peter W. Gorski (Niemcy) – Virchowiana współczesne i w polskiej historiografii medycznej.

W czasie wolnym uczestnicy mieli możliwość poznania pięknego miasta pomorskiego, jakim jest Stargard, oprowadzani przez gospodarza magistra farmacji, stargardzkiego aptekarza, Jerzego Waliszewskiego. Spotkanie koleżeńskie w Piwnicy Towarzystwa Przyjaciół Stargardu dało możliwość wymiany wszelkich wiadomości i inicjatyw, jakie podejmowali członkowie Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji w kraju.

Sympozjum towarzyszyła wystawa przygotowana przez Główną Bibliotekę Lekarską, której dyrektor, dr Wojciech Giermaziak, był również gościem sympozjum.

 

XXVII Sympozjum Historii Farmacji