DOKUMENTY DLA AUTORÓW

Informujemy, że za artykuły nadesłane do czasopisma "Farmacja Polska" po 1 stycznia 2020 r. pobierana będzie opłata w kwocie 500 zł + 8% VAT.

Po zaakceptowaniu artykułu do druku, kwotę należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego:
PEKAO Bank Pekao SA 58 1240 1138 1111 0000 0209 5949
Tytuł przelewu: Za publikację w „Farmacji Polskiej” –  (podać tytuł pracy)

 

Wymagane dokumenty do wypełnienia przez autorów publikujących w "Farmacji Polskiej"

  • Regulamin dla autorów - pobierz
  • Umowa autora z redakcją - pobierz
  • Oświadczenie dla autorów - pobierz
  • Dane o artykule - pobierz
  • Formularz określający udział autorów w publikacji - pobierz
  • Zasady polityki redakcyjnej - pobierz
  • Zasady polityki recenzowania - pobierz
  • Zasady etyki publikacyjnej - pobierz