INFORMACJA

Informujemy, że za rok 2015 w wykazie punktacji czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B znajduje się "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", której przyznano 6 punktów.
 
Index Copernicus (ICV) "Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" za rok 2014 wynosi: 48,62.