FORMULARZE / DRUKI

Raport kasowy

66.00 kB | 21 grudnia 2017

Rejestr wyciągów bankowych

33.00 kB | 21 grudnia 2017

Sprawozdanie finansowe

85.00 kB | 21 grudnia 2017

Sprawozdanie merytoryczne

38.00 kB | 21 grudnia 2017

Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego

133.50 kB | 21 grudnia 2017

Wniosek o dotację na działalność statutową

29.89 kB | 21 grudnia 2017

Wniosek o dotację na naukowy wyjazd zagraniczny

34.18 kB | 21 grudnia 2017

Zgłoszenie konferencji naukowo-szkoleniowej

39.12 kB | 21 grudnia 2017

Wniosek o przyznanie nagrody naukowej

526.36 kB | 21 grudnia 2017

Deklaracja członkowska PTFarm

183.12 kB | 18 grudnia 2018