ARTYKUŁ

Arkadiusz Gruchlik, Sławomir Smolik

Sporządzanie ex tempore płynnych doustnych postaci leków w aptekach szpitali pediatrycznych
2018-04-06

Płynne, doustne postacie leków są najlepiej preferowaną postacią leku u dzieci. Niektóre leki, pomimo stosowania u dzieci, nie mają komercyjnie dostępnych form przeznaczonych dla tej populacji. Częstym wyzwaniem, zarówno dla farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych, jak i szpitalnych jest przygotowywanie płynnych postaci bezpośrednio z dostępnych w handlu produktów leczniczych. Nie ma badań potwierdzających ich stabilność, biodostępność, farmakokinetykę, farmakodynamikę, skuteczność czy tolerancję. Okres przydatności jest określany głównie empirycznie lub na podstawie dostępnych danych literaturowych. Substancje zawarte w lekach przygotowywabych ex tempore mogą być podatne na różnego rodzaju reakcje chemiczne, prowadzące do ich degradacji. Substancję czynną pozyskuje się najczęściej ze sposzkowanych tabletek, a podstawą takich mieszanin w polskich warunkach są głównie woda lub syrop prosty.

Słowa kluczowe:  dawkowanie postaci leków sporządzanych bezpośrednio przed użyciem, receptura pediatryczna, preparaty sporządzane bezpośrednio przed użyciem

Preparation of extemporaneous oral liquid medications in children’s hospital pharmacies 
Oral liquid preparations are often used as the dosage form of choice in pediatric patients. Some of the drugs necessary for pediatric patients treatment are not commercially available in dosage forms appropriate for the use in this population. Pharmacists, both in community and hospital pharmacy practice, are often challenged with the extemporaneous preparation of oral liquids from commercially available products. There are no studies confirming the stability, bioavailability, pharmacokinetics, pharmacodynamics, efficacy and tolerability of such formulations. The shelf-life is assigned empirically or based on published information. Drugs as extemporaneously prepared liquids may be susceptible to chemical reactions leading to their degradation. The most common forms of the active substance of the drug are powdered tablets. The base of these formulations in Polish conditions is generally water or simple syrup.

Keywords: extemporaneous dosage form, pediatric preparation, extemporaneous preparations

© Farm Pol, 2018, 74 (4): 260–264

86.98 kB | 9 maja 2018