ARTYKUŁ

Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak

HIV i AIDS – nowe podejście do diagnostyki i leczenia. Część II. Leczenie antyretrowirusowe
2018-03-15

W części pierwszej artykułu omówiono domowe testy na HIV, potencjalne uzupełnienie istniejących działań profilaktycznych, ich wady i zalety, historię rozwoju oraz politykę zdrowotną niektórych państw Unii Europejskiej regulującą ich dostępność. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zakażenia HIV swego rodzaju profilaktyką można mianować również leczenie, gdyż pacjent stosujący terapię antyretrowirusową (ART) jest mniej zakaźny. ART stosuje się także w profilaktyce zawodowych i pozazawodowych wypadkowych narażeń na zakażenie. Niniejsza część artykułu odnosi się zatem do leczenia antyretrowirusowego – historii rozwoju terapii oraz polityki zdrowotnej w zakresie ART.

Słowa kluczowe: HIV, polityka zdrowotna, leczenie antyretrowirusowe

HIV and AIDS – a new approach to diagnosis and treatment. Part II. Antiretroviral treatment

In the first part of the article, the HIV self-testing was discussed as the potential method to complement existing prevention activities. Their history, advantages and disadvantages and the EU member states policy in regulating its accessibility were described. However, in this area treatment can also be called as kind of prevention, because the patient taking antiretroviral therapy (ART) is less infectious. ART is also used in prophylaxis of occupational or nonoccupational accidental exposure to infection. Hence, this part of article refers to the ART - the history of HIV therapies and health policy in this area

Keywords: HIV, health policy, antiretroviral treatment.

© Farm Pol, 2018, 74(3): 131-136

90.45 kB | 13 kwietnia 2018