ARTYKUŁ

Olimpia Gładysz

Substancje i metody zabronione w sporcie
2018-03-15

Światowa Agencja Antydopingowa zaktualizowała listę zabronionych w sporcie środków i metod. Lista obecnie obowiązująca klasyfikuje środki potencjalnie szkodliwe dla zdrowia i zwiększające wydolność zawodników. Użycie zastrzeżonych substancji, w celach leczniczych, wymaga uzyskania statusu Wyłączenia dla Celów Terapeutycznych (TUE). Omówiony został wpływ na sprawność fizyczną oraz działania niepożądane zabronionych substancji i metod (środków anabolicznych, hormonów peptydowych, czynników wzrostu, -2 agonistów, modulatorów hormonów i metabolizmu, diuretyków i środków maskujących, manipulacji krwią, dopingu genetycznego, stymulantów, narkotyków, kanabinoidów, glikokortykosteroidów oraz -blokerów). Substancje i metody podzielono na zabronione w każdym czasie, tylko w czasie zawodów oraz tylko w niektórych dyscyplinach. Dla efedryny, pseudoefedryny, salbutamolu, formoterolu podano dopuszczalne zawartości w próbkach moczu.

Słowa kluczowe: doping agents, sport, banned substances

117.80 kB | 13 kwietnia 2018