ARTYKUŁ

Janusz Wiśniewski

Rola krzemu i siarki w chorobach tkanki łącznej. Część II
2018-03-15

Po wielu latach pracy autor stawia tezę, że związki krzemoorganiczne rozpuszczalne w wodzie – ureidofunkcyjne silany  – powinny być przydatne w leczeniu chorób tkanki łącznej, a mianowicie w łuszczycy oraz kolagenozach. Autor również stara się udowodnić, że przyczyną łuszczycy i kolagenoz nie jest nadmierna produkcja kolagenów, lecz dysfunkcja w przepływach płynów komórkowych na poziomie śródbłonków. Streszczenie wykładu wygłoszonego w Muzeum Farmacji w Poznaniu 23 października 2015 r.

Significance of silicon and sulfur in connective tissue diseases. Part II  

After many years of work, the author puts forward the idea that organosilicon compounds soluble in water - ureidunctional silanes should be useful in the treatment of connective tissue diseases, namely psoriasis and collagenoses. The author also tries to prove that the cause of psoriasis and collagenosis is not an excessive production of collagen, but dysfunction in the flow of cellular fluid at the level of endothelium. Summary of the lecture delivered on 23 October 2015 at the Pharmacy Museum in Poznan.

Keywords: silicon, sulfur, connective tissue, psoriasis

© Farm Pol, 2018, 74(3): 155-157

 

88.05 kB | 13 kwietnia 2018