ARTYKUŁ

Jakub Ruszkowski, Adrian Szewczyk, Jacek M. Witkowski

Przegląd doustnych prebiotyków, probiotyków, synbiotyków i postbiotyków dostępnych na polskim rynku aptecznym
2018-02-15

Do chorób, w których obserwuje się zaburzony skład mikrobiomu jelitowego, należą m.in.: nieswoiste zapalenia jelit, rak jelita grubego oraz pozornie niezwiązane z jelitami choroby, takie jak: przewlekła choroba nerek czy reakcje alergiczne. Doniesienia naukowe potwierdzają, że w warunkach fizjologicznych mikrobiota jelitowe wykazują wielokierunkowe właściwości prozdrowotne, dlatego w profilaktyce i leczeniu wielu chorób podejmuje się coraz częściej próby modyfikacji składu mikrobiomu jelitowego. W niniejszym artykule dokonano przeglądu wybranych doustnych prebiotyków, probiotyków, synbiotyków i postbiotyków dostępnych na polskim rynku aptecznym, z rozróżnieniem preparatów na: produkty lecznicze, suplementy diety oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Słowa kluczowe: prebiotyk, probiotyk, synbiotyk, postbiotyk, mikrobiom jelitowy

The diseases in which the disturbed composition of the intestinal microbiome is observed include inflammatory bowel diseases, colorectal cancer and apparently nonintestinal diseases such as chronic kidney disease or allergic reactions. Scientific reports confirm that under physiological conditions gut microbiota ensures multidirectional health benefits. Therefore clinical trials focusing on the modification of the gut microbiome composition are undertaken in the prevention and treatment of many diseases. This article reviews selected oral prebiotics, probiotics, synbiotics and postbiotics available on Polish pharmaceutical market, with products distinction between medicinal products, dietary supplements and dietary foods for special medical purposes.

Keywords: prebiotic, probiotic, synbiotic, postbiotic, gut microbiota

© Farm Pol, 2018, 74 (2): 114–122

108.02 kB | 2 marca 2018