ARTYKUŁ

Wojciech T. Chyla

Odważka minimalna według US Pharmacopeia and National Formulary
2018-02-02

Artykuł omawia pojęcie odważki minimalnej (Minimum Sample Weight, MSW) zgodnie z regulacjami zawartymi w rozdziałach <41> i <1251> farmakopei amerykańskiej USP-NF.

Słowa kluczowe: Wagi i miary (E05.978); Instrukcje laboratoryjne (V02.605).

 

The minimum sample weight according to The US Pharmacopeia and National Formulary · The article presents the concept of the Minimum Sample Weight (MSW) according to regulations in chapters <41> and <1251> of the American pharmacopeia USP-NF.

Keywords: Weights and measures (E05.978); Laboratory manuals (V02.605).

c Farm Pol, 2018, 74 (1): 18–30

279.62 kB | 5 lutego 2018