ARTYKUŁ

Jolanta Zuwała-Jagiełło, Anna Pawlik, Adriana Pęcherz, Joanna Górka-Dynysiewicz

Chemoprewencja pierwotnego raka wątroby u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C: od interferonu do szafranu – krotki przegląd
2017-12-06

Chemoprewencja pierwotnego raka wątroby u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C: od interferonu do szafranu – krotki przegląd

Rak wątrobowokomórkowy (HCC) jest jedną z najgroźniejszych chorób na świecie. W wielu krajach odnotowuje się ciągły wzrost zapadalności na tę chorobę. Z tego powodu tworzone są wciąż nowe strategie leczenia HCC, lecz ich skuteczność ograniczona jest do czasu choroby i często okazuje się nieprzydatna w terapii u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C (CHC). Ograniczona skuteczność chemioterapii i wysoki odsetek nawrotów nowotworu uzasadniają zastosowanie terapii interferonem-α (IFN-α) oraz stworzenie alternatywnych strategii, które będą zapobiegały rozwojowi HCC lub utrudniały powstanie przewlekłego procesu zapalnego, tak istotnego dla rozwoju raka u CHC chorych. Związki fitochemiczne zawarte w warzywach, owocach, ziołach i przyprawach są obecnie jednymi z ważnych czynników w zapobieganiu HCC. Praca przedstawia krótki przegląd wybranych przykładów związków o aktywności chemoprewencyjnej, w tym szafranu i jego składników, szczególnie w odniesieniu do HCC u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C i marskość wątroby.
Słowa kluczowe: rak wątrobowokomórkowy, interferon-α, antyoksydanty, szafran

Chemoprevention of primary liver cancer in patients with chronic-hepatitis C: from interferon to saffron – brief overview

Hepatocellular-carcinoma (HCC) is unique among cancers occurring mostly in patients-with chronic hepatitis. In view of the limited treatment and poor-prognosis of HCC, preventive approaches, notably surveillance and-chemoprevention, have to be considered as the best strategies in-lowering the current morbidity and mortality associated with HCC. In the-setting of secondary chemoprevention, literature data pooling suggests-a slight preventive effect of interferon-α (IFN-α), which partially limits-the inflammatory response associated with the development of HCC.-There is also an obvious critical need to develop alternative strategies-to prevent HCC development in patients with chronic hepatitis C. The-chemoprevention using readily available phytochemicals from vegetables,-fruits, herbs and spices may be one of the significantly important-approaches for HCC prevention. In this article, we review the evidence-regarding selected agents for chemopreventive strategies in HCC, and the-value of chemoprevention of HCC with saffron in chronic hepatitis C.

Keywords: hepatocellular carcinoma, interferon-α, antioxidants, saffron

© Farm Pol, 2017, 73(10): 623-627