ARTYKUŁ

Piotr Okoń, Romuald Zdrojowy, Anna Długosz

Standardowe leczenie w raku pęcherza moczowego
2017-12-04

Standardowe leczenie w raku pęcherza moczowego

Rak pęcherza moczowego (RPM) należy do najczęściej występujących nowotworów układu moczowo-płciowego. Dużą rolę w rozwoju RPM przypisuje się narażeniu środowiskowemu, a palenie tytoniu stanowi główny czynnik ryzyka rozwoju RPM. Dobór odpowiedniej terapii zależy przede wszystkim od oceny zaawansowania choroby (naciekanie błony mięśniowej pęcherza moczowego, obecność przerzutów nowotworowych). W leczeniu RPM stosuje się leczenie chirurgiczne, radioterapię, chemioterapię (zarówno miejscową, jak i systemową), wykorzystującą m.in. mitomycynę C (MMC), antracykliny i związki kompleksowe platyny, oraz dynamicznie rozwijającą się immunoterapię, w której zastosowanie znajdują zarówno atenuowane bakterie, jak i przeciwciała monoklonalne.

Słowa kluczowe: rak pęcherza moczowego, leczenie przeciwnowotworowe, chemioterapia, immunoterapia, cytostatyki

The standard treatment of bladder cancer · The bladder cancer (BC) is one of the most frequently occurring carcinomas of the urogenital system. Big role in BC development is assigned to the environmental exposure, especially to the tobacco smoke – main risk factor of BC. The selection of appropriate therapy primarily depends on assessment of the progress of disease (muscle invasion, presence of metastases). In the BC therapy surgical treatment, radiotherapy, chemotherapy (both local and systemic, using mitomycin C anthracyclines and complex compounds of platin) and dynamically developing immunotherapy, which includes attenuated bacteria and monoclonal antibodies, are used.

Keywords: bladder cancer, cancer treatment, chemotherapy, immunotherapy, cytostatic agents

© Farm Pol, 2017, 73 (8): 482–486