ARTYKUŁ

Anna Czajkowska, Natalia Pawłowska, Anna Bielawska

Mechanizmy przeciwnowotworowego działania czarnuszki siewnej (Nigella sativa)
2017-07-19

Mechanizmy przeciwnowotworowego działania czarnuszki siewnej (Nigella sativa)

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania surowcami pochodzenia naturalnego i ich zastosowaniem w terapii chorób nowotworowych. Obiecującym źródłem nowych substancji są nasiona czarnuszki siewnej (Nigella sativa). Roślina ta od wieków znana jest w medycynie naturalnej ze swoich leczniczych właściwości. Istnieją również liczne doniesienia o jej aktywności przeciwnowotworowej, m.in. przeciw komórkom raka: krwi, płuc, nerki, wątroby, prostaty, piersi, szyjki macicy i skóry. Dotychczasowe badania ukazują, iż najważniejszym związkiem, któremu głównie przypisuje się działanie lecznicze czarnuszki, w tym przeciwnowotworowe, jest tymochinon. Oddziałuje on z wieloma białkami różnych szlaków sygnałowych, czego wynikiem są rozmaite efekty in vitro i in vivo. Badania wykazały, iż związek ten wpływa na szereg potencjalnych celów terapii przeciwnowotworowej, wykazuje działanie antyoksydacyjne, poprawia system odpornościowy organizmu oraz prowadzi do śmierci komórek na drodze apoptozy. Jednakże molekularny mechanizm cytotoksycznego wpływu na komórki rakowe fitochemicznej kompozycji Nigella sativa nie został w pełni wyjaśniony.
Słowa kluczowe: Nigella sativa, czarnuszka siewna, mechanizm przeciwnowotworowy, aktywność przeciwnowotworowa, tymochinon

Anticancer mechanisms of black seed (Nigella sativa)

In recent years, interest in naturally occurring compounds with therapeutic value, especially anticancer potential, greatly increased. A promising source of new substances is the black seed herb – Nigella sativa. It has been used as a traditional remedy for the prevention and treatment of different diseases for centuries. Nigella sativa is known to be effective against cancer in blood system, lung, kidney, liver, prostate, breast, cervix and skin. Much of the biological effect of the black seed, also its antitumor activity is attributed to thymoquinone. It interacts with many proteins important in signal transduction pathways, resulting in a variety of effects in vitro and in vivo. It has been shown to affect the potential targets of ancticancer therapy. Studies confirmed its antioxidant role, improvement of the immune system and ability to induce apoptosis. However, the molecular mechanisms behind the antineoplastic role of Nigella sativa phyto-chemical composition are still not clearly understood.

Keywords: Nigella sativa, black seed herb, anticancer mechanism, anticancer activity, thymoquinone.

© Farm Pol, 2017, 73(3): 159-165