PRZEGLĄD NUMERÓW / TABLE OF CONTENTS

Rok
Lista numerów

Wpływ podprzewlekłej suplementacji cynkiem i/lub selenem samców szczurów Wistar na homeostazę tych biopierwiastów w nerce

A. Daragó, A. Sapota, M. Nasiadek, M. Klimczak, E. Bruchajzer, A. Kilanowicz WIĘCEJ

Wpływ zastosowanych diet na zmiany w zawartości miedzi w kości udowej i sierści szczurów z rakiem sutka

D. Skrajnowska, B. Bobrowska-Korczak, A. Tokarz WIĘCEJ

Przegląd badań nad papierosami elektronicznymi w kontekście analizy literatury i zainteresowania społecznego

A. Kozieł, B. Karwowski WIĘCEJ

Stopień narażenia korzystających z pływalni na działanie wybranych toksycznych produktów dezynfekcji wody

M. Bożym, M. Wzorek, I. Kłosok-Bazan WIĘCEJ

Badanie zawartości związków polifenolowych oraz aktywności przeciwutleniającej różnych odmian pieczarek

A. Karmańska, J. Florczak, B. Karwowski WIĘCEJ

Ocena poziomów wapnia i magnezu w wybranych wodach mineralnych, źródlanych i uzdrowiskowych w odniesieniu do zalecanego dziennego spożycia (RDA)

A. Daragó, M. Nasiadek, A. Sapota, E. Bruchajzer, A. Kilanowicz WIĘCEJ

Sery i produkty seropodobne jako źródło sprzężonego kwasu linolowego (CLA) oraz izomerów trans w naszej diecie

B. Paszczyk, J. Łuczyńska WIĘCEJ

Porównanie cytotoksycznego działania nano- i mikro- ZnO na kolejne pasaże starzejących się komórek in vitro

K. Miranowicz-Dzierżawska WIĘCEJ

Telomery, aktywność telomerazy a dieta

B. Bobrowska-Korczak, D. Skrajnowska, A. Tokarz WIĘCEJ

Znaczenie żywienia w fizjologicznej insulinooporności u młodzieży będącej w skoku pokwitaniowym

Z. Goluch-Koniuszy, M. Salmanowicz WIĘCEJ

Amarantus – wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne

B. Kulczyński, A. Gramza-Michałowska, M. Grdeń WIĘCEJ

Spis treści/Contens

WIĘCEJ

Bromatologia nr 4 do pobrania - całość

WIĘCEJ

Okładka/Cover

WIĘCEJ

A. Formela, M. Stachowicz, A. Lebiedzińska

WIĘCEJ

K. Pawlak, R. Rudzik, M. Lewiński, S. Majcher, S. Słuczanowska-Głąbowska

WIĘCEJ

R. Świetlik, P. Dębska, M. Trojanowska

WIĘCEJ

A. Mrowińska, I. Traczyk

WIĘCEJ

T. Daszkiewicz, M. Rymkiewicz:

WIĘCEJ

A. Matyaszek, E. Szpyrka, M. Słowik-Borowiec, J. Rupar

WIĘCEJ

N. Żurek, W. Szwerc, M. Bilek, R. Kocjan

WIĘCEJ

A. Ochrem P. Zapletal, B. Czerniejewska-Surma, D. Kułaj, J. Pokorska

WIĘCEJ

J. Wyka, E. Piotrowska, E. Raczkowska, K. Rak, D. Mazurek, M. Bienkiewicz, D. Nowacki

WIĘCEJ

K. Awgul, D. Głąbowski, M. Kopeć, T. Sroczyński

WIĘCEJ

P. Glibowski, A. Długołęcka, A. Grdeń, K. Toczek

WIĘCEJ

K. Banach, B. Rutkowska, P. Glibowski

WIĘCEJ

M. Kowalczyk, M. Zegan, E. Michota-Katulska

WIĘCEJ

Z. Goluch-Koniuszy, M. Kołodziejski

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

P. Rożek, A. Znamirowska, D. Kalicka, M. Pawlos, M. Buniowska

WIĘCEJ

I. I. Bąk-Sypień, A. Karmańska, K. Kubiak, B.T. Karwowski

WIĘCEJ

A. Karmańska, I. Bąk-Sypień, M. Panek, B. Karwowski

WIĘCEJ

T. Pukszta, A. Platta

WIĘCEJ

A. Kukułowicz

WIĘCEJ

P. Witt, M. Śmiechowska

WIĘCEJ

Z. Goluch-Koniuszy, R. Moroch:

WIĘCEJ

A. Kurek-Górecka, R. Balwierz, Z. Dzierżewicz

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ

WIĘCEJ