ARTYKUŁ

A. Daragó, A. Sapota, M. Nasiadek, M. Klimczak, E. Bruchajzer, A. Kilanowicz

Wpływ podprzewlekłej suplementacji cynkiem i/lub selenem samców szczurów Wistar na homeostazę tych biopierwiastów w nerce
2017-03-24

381.26 kB | 21 grudnia 2017