ARTYKUŁ

Chenghao Fei, Lin Li, Tuling Lu, Weidong Li, Baochang Cai, Fangzhou Yin.

Quantitative analysis of the major constituents of Psoralea corylifolia L. from different cultivation areas by HPLC-MS
2018-04-06

297.68 kB | 6 kwietnia 2018