AKTUALNOŚĆ

Posiedzenia referatowe
22 maja 2018

Harmonogram posiedzeń referatowych od marca do czerwca 2018 r.

ZAPROSZENIE

Plik do pobrania tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach referatowych organizowanych przez Zarząd Oddziału Warszawskiego PTFarm oraz Zarząd Warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w okresie od marca 2018r do czerwca 2018r o godz. 1700 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Długiej 16 w Warszawie (budynek B, 1 piętro, sala im. prof. B.Koskowskiego)

Posiedzenia referatowe marzec-czerwiec 2018 r.

Marzec

06.03.2018

O równoważności biologicznej i „Wielkiej fali”.

Dr n. farm. Piotr Rudzki (Zakład Farmakokinetyki, Instytut Farmaceutyczny)

                                               

20.03.2018

Maria Skłodowska-Curie i radiofarmacja

Dr Marcin Dolecki (Instytut Historii Nauki PAN) Muzeum Farmacji.

 Wykład odbędzie się w Muzeum Farmacji ul. Piwna 31/33 /bez punktów edukacyjnych/

 

Kwiecień

10.04.2018

Zakażenia układu oddechowego w podstawowej opiece zdrowotnej

Dr n. med. Elżbieta Stefaniuk (Narodowy Instytut Leków)

 

24.04.2018

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa żywności

Prof. dr hab. n. farm. Regina Olędzka (Zakład Bromatologii WUM)

 

Maj

08.05.2018

Wybrane aspekty leczenia cukrzycy typu 2

Prof. dr hab. Makulska-Nowak (Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM)

 

 

22.05.2018

Rola mikrobiomu w chorobach układu oddechowego.

Dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, WUM)

 

Czerwiec

05.06.2018

Współczesna laboratoryjna ocena zagrożenia miażdżycą

Dr n. farm. Krystyna Staniszewska (Laboratorium Centralne DIAGNOSTYKA sp. z o.o.)
 

19.06.2018

Molekularne mechanizmy działania leków

Dr n. farm. Monika Grudzień (Zakład Chemii Leków)

 

PRZYPOMNIENIE

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego uprzejmie przypomina członkom Towarzystwa o obowiązku (Statut PTFarm rozdz. III, §18, ust. 4) opłacania składek członkowskich. Przypominamy również, iż brak regularnego wpłacania  składek członkowskich powoduje  skreślenie z listy członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (Statut PTFarm rozdz. III. §19, ust.2).

Wysokość składki rocznej wynosi 42,-PLN, wysokość składki dla emerytowanych członków Towarzystwa wynosi 21,-PLN.

Składki można wpłacać w sekretariacie Oddziału u Pani Ewy Jankowskiej, we wtorek przed i po referacie lub bezpośrednio na konto bankowe Oddziału z dopiskiem za jaki okres jest składka.

42 1020 1013 0000 0202 0140 6321

 

UPRZEJMIE PROSIMY O ILE TO MOŻLIWE O PODANIE SWOICH ADRESÓW

 E-MAILOWYCH W CELU USPRAWNIENIA KORESPONDENCJI.

MÓJ ADRES :e.jankowska@ptfarm.pl