AKTUALNOŚĆ

Tematy posiedzeń referatowych organizowanych od marca do czerwca 2017 r.
3 kwietnia 2017

Zapraszamy do zapoznania się z tematami posiedzeń referatowych, organizowanych przez Zarząd Oddziału Warszawskiego PTFarm oraz Zarząd Warszawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, które odbywają się w okresie od marca do czerwca 2017 r.

Spotkania odbywają się o godz. 17:00 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Długiej 16 w Warszawie (budynek B, 1 piętro, sala im. prof. B.Koskowskiego)

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Oddział Warszawski

ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

Tel 831-02-43; Fax 831-15-42

Internet: http://www.warszawa.ptfarm.pl

Okręgowa Rada Aptekarska

w Warszawie

ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

Tel 635-45-54; Fax 635-27-72

Internet: http://www.bip.warszawa.oia.org.pl

Posiedzenia referatowe marzec - czerwiec 2017

14.03.2017

Skutki niewłaściwie stosowanych środków do redukcji masy ciała

Prof. dr hab. n. farm. Elzbieta Makulska-Nowak (Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM)

28.03.2017

Zakażenia układu moczowego - epidemiologia, etiologia i lekowrażliwość

Dr n. med. Elżbieta Stefaniuk (Narodowy Instytut Leków)

11.04.2017

Nowe substancje psychoaktywne (tzw. dopalacze)

Prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Fijałek (Zakład Bioanalizy i Analizy Leków WUM)

25.04.2017

Szklane naczynia w polskich aptekach w XVIII – XX w.

Mgr Marcin Więcek (Muzeum Farmacji Warszawa)
Wykład bez punktów edukacyjnych

09.05.2017

Terapia personalizowana czyli „terapia szyta na miarę”

Dr hab. n. farm. Piotr Tomaszewski (Zakład Biochemii II Wydziału Lekarskiego WUM

z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Oddziałem Fizjoterapii)

16.05.2017

Wybory władz Warszawskiego Oddziału PTFarm i delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów ZG PTFarm

23.05.2017

Drobnoustroje lekooporne w zakażeniach leków

Dr n. farm. Bohdan Starościak (Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM)

06.06.2017

Leki a świat reklamy

Dr n. farm. Monika Grudzień (Zakład Chemii Leków WUM)

20.06.2017

Alergia a ciąża

Dr n. farm. Sławomir Białek (Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej WUM)