WARSZAWA

Władze sekcji i kontakt

MŁODA FARMACJA – WARSZAWA

Wydział Farmaceutyczny AM
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
E-mail: zarzad@mlodafarmacja.waw.pl
www.mlodafarmacja.waw.pl

ZARZĄD:

Przewodniczący
Justyna Skowyra
e-mail: Justyna.skowyra@gmail.com
tel. 880856969

Wiceprzewodniczący
Cezary Dmochowski
e-mail: cezary.dmo@gmail.com
tel. 784873980

Sekretarz Generalny
Paulina Pyzik
e-mail: paula.pyzik@gmail.com
tel. 698232092

Koordynator ds. Edukacji
Dominika Pietrzyk
e-mail: pietrzyk.dominika90@gmail.com
tel. 608496475

Działalność

Młoda Farmacja – Warszawa jest organizacją studencką, powstałą w 2001 roku przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zrzesza aktywnych studentów farmacji Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie, dla których studia to nie tylko zgłębianie wiedzy książkowej, ale także uczestnictwo w projektach uczących pracy Z LUDŹMI I WŚRÓD LUDZI. Młoda Farmacja – Warszawa stanowi prężenie działający oddział Zespołu Sekcji Studenckich PTFarm „Młoda Farmacja”.

Do naszych zadań należą m.in.:

 1. Pomoc studentom farmacji Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i poszerzaniu wiedzy teoretycznej w zakresie wiedzy farmaceutycznej,
 2. Ścisła współpraca z międzynarodowymi organizacjami studentów farmacji:
  • IPSF – International Pharmaceutical Students’ Federation,
  • EPSA – European Pharmaceutical Students’ Association
   w ramach programów działania tychże organizacji,
 3. Organizowanie wymian międzyuczelnianych oraz zagranicznych praktyk wakacyjnych,
 4. Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, wykładów, seminariów, warsztatów oraz konkursów prac naukowych i innych,
 5. Współpraca ze Studenckim Towarzystwem Naukowym, działającym przy Akademii Medycznej w Warszawie,  Samorządem Studenckim oraz innymi organizacjami, działającymi na terenie Akademii Medycznej w Warszawie,
 6. Propagowanie postępów nauki wśród studentów farmacji,
 7. Pomoc w aktywnym wchodzeniu studentów na farmaceutyczny rynek pracy,
 8. Integracja środowiska studentów farmacji.

Sekcja opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Młoda Farmacja – Warszawa na chwilę obecną skupia blisko 70 studentów.

W ciągu sześcioletniej działalności udało nam się zrealizować szereg projektów. Najbardziej dumni jesteśmy z organizacji I Ogólnopolskiego Kongresu Naukowego Młodej Farmacji – Warszawa 2006, który odbył się w dniach 9-10 grudnia 2006 roku w Centrum Dydaktycznym AM w Warszawie i był pierwszą tego typu inicjatywą przeprowadzoną z myślą o studentach Farmacji i promującą ich rozwój naukowy w okresie studiów.

Ponadto możemy się pochwalić:

 • udziałem w projekcie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA-Warszawa) „Intellectual Property Rights Days 2006” (współorganizacja konferencji na temat własności intelektualnej w przemyśle farmaceutycznym) – 15 grudnia 2006,
 • corocznym, najliczniejszym w Polsce, udziałem studentów farmacji w Student Exchange Programme (projekt IPSF), dzięki któremu mają oni możliwość odbycia praktyk zawodowych poza granicami naszego kraju,
 • coroczną współorganizacją Dnia Kariery na Wydziale Farmaceutycznym oraz Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich,
 • bardzo dobrą współpracą z Samorządem Studentów Akademii Medycznej w Warszawie, jak również branżowymi czasopismami: „Manager Apteki”, „Gazeta Farmaceutyczna”,
 • udziałem w organizacji III Międzynarodowego Kongresu Naukowego Młodych Medyków – Warszawa 2006,
 • współorganizacją Balu Farmacji (maj 2006),
 • reprezentowaniem Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie w czasie Wioski Akademickiej Juwenaliów Warszawskich 2006, 2007 oraz innych tego typu wydarzeń,
 • zorganizowaniem konferencji „Farmacja polska w dobie przystąpienia do Unii Europejskiej” oraz współpracą z Kołem Inwestycji i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w ramach projektu „Emerging Europe” (2002).

Fakt, iż jesteśmy częścią Zespołu Sekcji Studenckich „Młoda Farmacja” jak również współpracujemy ściśle z Lubelskim Towarzystwem Studentów Farmacji, sprawia, że utrzymujemy intensywne kontakty ze studentami w całej Polsce. Umożliwia to realizację ciekawych, ogólnopolskich pomysłów, takich jak np. ogólnopolskie obozy Młodej Farmacji, kongresy naukowe i inne spotkania o charakterze integracyjnym oraz szkoleniowym.

Zapraszamy do współpracy!

Nie trać czasu – przyjdź do nas!

www.mlodafarmacja.waw.pl