SOSNOWIEC

Władze sekcji i kontakt

MŁODA FARMACJA - SOSNOWIEC

"Młoda Farmacja" Sekcja Studencka
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Oddział w Sosnowcu
ul. Ostrogorska 30
41-200 Sosnowiec
e-mail: mlodafarmacjasosnowiec@gmail.com

Strona internetowa: www.mloda.farmacja.sum.edu.pl

ZARZĄD

Przewonicząca: Zuzanna Kapsa
Tel. 504-305-140
e-mail: zuzannakapsa@gmail.com

Wiceprzewodnicząca: Michalina Kuźmiak
Tel. 603049886
e-mail: michalina.kuzmiak@gmail.com

Sekretarz: Katarzyna Pawłowska
Tel. 791241887
e-mail: kasiapawlowskapcp@gmail.com

Koordynator ds. Praktyk IPSF (LEO): Paulina Maj
Tel. 664098709
e-mail: ppaulina.maj@gmail.com

Skarbnik: Kinga Skrzypek
Tel. 504788110
e-mail: kinga.skrzypek90@gmail.com

Działalność

  • Młoda Farmacja bierze czynny udział w Student Exchange Programme – programie dzięki, któremu studenci mogą odbyć wakacyjne praktyki za granicą na uczelniach całego świata.
  • Angażujemy się w udział w akcjach charytatywnych ( Mikołajkowa zbiórka słodyczy oraz zbiórka gier planszowych z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków domu dziecka), prozdrowotnych (m.in. z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS, Światowego Dnia Bez Papierosa),
  • Organizujemy oraz uczestniczymy w imprezach o charakterze kulturalnym i towarzyskim, integracyjnym (m.in. Rajd Farmera, weekend integracyjny, Bal farmaceuty).
  • Uczestniczymy w zjazdach i spotkaniach integrujących środowisko farmaceutyczne, m.in. bierzemy udział w Zjeździe Młodej Farmacji, Dniu Polskiej Farmacji.
  • Organizujemy konferencje naukowe, szkolenia, wykłady.