BYDGOSZCZ

Władze sekcji i kontakt

MŁODA FARMACJA - BYDGOSZCZ

przy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
E-mail: mlodafarmacja@cm.umk.pl  
www.mlodafarmacja.cm.umk.pl 

ZARZĄD:

Przewodniczący: Marcin Sawicki 
e-mail: sawicki_marcin@gazeta.pl
tel.: +48 604 696 465

Wiceprzewodniczący: Miłosz Sadecki 
e-mail: milosz.sadecki@gmail.com
tel.: +48 508 585 423

Sekretarz: Tomasz Macherowski
e-mail: tmacher@gmail.com
tel.: +48 507 232 131

Local Exchange Officer: Karolina Pogoda
e-mail: karolina.pogoda@gmail.com
tel.: +48 600 934 346

Pełnomocnik ds. Public Relations: Michał Falkowski
e-mail: micfalko_777@yahoo.pl
tel.: +48 604 707 597
 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Rafał Grzechowiak
Członkowie Komisji Rewizyjnej: Aleksandra Bojarska, Anna Brdak

Koordynatorzy

Koordynator ds. Programu PCP: Marcin Sawicki
Koordynator ds. Kontaktów z EPSA: Miłosz Sadecki
Koordynator ds. informatyzacji: Łukasz Koszewskitel.: +48 506 101 557

Działalność

Sekcja Studencka Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja - Bydgoszcz, pomimo faktu ciągłego tworzenia się i organizacji przykłada się, aby została zauważona zarówno przez środowisko studenckie Collegium Medicum w Bydgoszczy, jak i przez inne uczelnie polskie, a nawet zagraniczne. Obecnie w MF Bydgoszcz działa aktywnie około 15 studentów z III, IV i V roku farmacji. W okresie trwania kadencji obecnego Zarządu wzięto udział w i zrealizowano co następuje (chronologicznie):

 • Listopad-grudzień 2006r. – Ogłoszenie i wstępna kwalifikacja osób chętnych do wyjazdu na praktyki wakacyjne IPSF SEP w wakacje 2007r., (ilość miejsc przyznana Bydgoszczy – 5, ilość osób chętnych, zakwalifikowanych i zaakceptowanych przez SEO J.Gawlika – 3)
 • 19.12.2006r. wybory do Zarządu MF - Bydgoszcz
 • w dniach 18-22 XII składanie życzeń świątecznych poszczególnym katedrom (19 katedr i Pani Rektor) wydziału Farmaceutycznego CM UMK (kartka świąteczna + formularz zgłoszeniowy i informacja Prezesa PTFarmu o Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Katowice – Spodek 25-28 września 2007r.)
 • Zorganizowanie 2 miejsc dla studentów zagranicznych pragnących odbyć praktyki w Polsce w ramach wymiany IPSF/SEP.
 • przejęcie pomieszczenia w Klubie Inicjatyw Studenckich CM UMK, przytulny pokój, w którym Młoda Farmacja tworzy sobie skromne biuro, miejsce spotkań (początki są trudne J)
 • marzec 2007 aktywacja strony internetowej www.mlodafarmacja.cm.umk.pl
 • „Drzwi otwarte” 11.03.2007r. – aktywna pomoc w organizacji tego dnia,
 • Akademia Farmaceuty – „Marketing i zarządzanie – nowoczesne narzędzia współczesnego farmaceuty” – wykłady i warsztaty – 20.03.2007r. 1300 - 1500 (w wykładzie uczestniczyło ponad 110 osób z III-V roku Farmacji!!!)
 • I Sympozjum Farmaceutyczne Bydgoszcz 2007 18.05.2007r. (w programie m.in. Prezentacja Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Kształcenie podyplomowe farmaceutów w Collegium Medicum, Rola farmaceuty w zakresie poradnictwa farmakoterapeutycznego w aptece - zatrucia u dzieci, Praca farmaceuty w firmie, Prezentacja Młodej Farmacji, "Akademia Farmaceuty" (warsztaty), "Kuźnia przyszłości" (warsztaty), "CV i list motywacyjny" (warsztaty) (Sympozjum odbywało się w auli nowego budynku Wydziału Farmaceutycznego – brało w nim udział około 120 osób!!!)
 • ponadto MF Bydgoszcz angażuje się w sprawy związane z EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association) – informowanie studentów o wydarzeniach, rozwieszanie plakatów, prowadzenia korespondencji drogą mailową,
 • bardzo częsty kontakt oraz konsultacje z mgr Jakubem Płaczkiem, Prezesem PTFarmu oddz.Bydgoszcz,
 • uczestniczenie w posiedzeniach szkoleniowo-naukowych w ramach ciągłego szkolenia dla farmaceutów organizowanych przez oddział bydgoski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
 •  wprowadzenie dyżurów MF Bydgoszcz (I i III czwartek miesiąca godz.1500 – 1700)

Ponadto:

 • Uczestnictwo w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich – Poznań 2006,
 • Udział w spotkaniu naukowo-turystycznym „Łódzki weekend” w dniach 2-3 grudnia 2006r. Spotkanie połączone było z zebraniem Local Exchange Officer wszystkich sekcji MF – wziął w nim udział również Koordynator ds. Wymian IPSF MF Bydgoszcz,
 • udział w I Ogólnopolskim Kongresie Naukowym Młodej Farmacji – Warszawa 2006 (9-10 XII)