BIAŁYSTOK

Władze sekcji i kontakt

MŁODA FARMACJA – BIAŁYSTOK

"Młoda Farmacja" Sekcja Studencka
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Oddział w Białymstoku
ul. Kilińskiego 1 15-089 Białystok
tel: 0660 787 669
mfarma@amb.edu.pl
www.mlodafarmacja.4.pl

Przewodnicząca: Ewelina Zaremba 
E-mail: ewelinka_zaremba@o2.pl

V-ce przewodnicząca: Kamila Sobczyk

Sekretarz: Magdalena Będkowska

Skarbnik: Hanna Michalska

Koordynator ds. Praktyk IPSF (LEO): Marcin Jasiński

Koordynator ds. naukowych: Michalina Kościelniak

Działalność

Integracja środowiska studentów FARMACJI

Organizowane imprezy:

 1. Kariera Medyka – impreza kierowana do studentów i absolwentów Akademii Medycznej. Jest to panel warsztatowo szkoleniowy mający na celu przybliżenie studentom kierunków medycznych możliwości aktywnego poszukiwania pracy na obecnym rynku oraz pokazanie nowych możliwości rozwoju kariery przyszłego medyka.

 2. Warsztaty pisania pracy magisterskiej – Spotkania poświęcone przygotowaniom studenta do pisania pracy magisterskiej, wskazówki od czego zacząć, jak szukać materiałów, jak poradzić sobie z elektroniczną stroną takiej pracy.

 3. Oprowadzanie studentów pierwszego roku po Campusie AMB – Co roku organizujemy oprowadzenie po uczelni dla nowo przyjętych studentów Farmacji. Podczas tego spotkania otrzymują przygotowany przez nas przewodnik po naszej uczelni z najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi studiowania i funkcjonowania w mieście jak i na uczelni.

 4. Cykliczne spotkania ze studentami – Spotkania odbywają się zależnie od potrzeb studentów. Poruszane są na nich tematy bieżące, plany na przyszłość  jak również problemy nurtujące studentów naszego wydziału.

 5. Integracyjne wyjazdy – majowe spływy kajakowe dla studentów farmacji AMB.

 6. Studenckie Wakacyjne Wymiany Międzynarodowe IPSF – do tej pory odwiedziło nas 14 studentów z różnych państw Europy, wyjechało 8 osób. W bieżącym roku spodziewamy się 10osób, poznawać nowe kraje wyjeżdża natomiast 11.

 7. Uczestnictwo w życiu kierunku Farmacja oraz współpraca z władzami uczelni – Ostatnio zrealizowane przedsięwzięcie to nagranie filmu o studentach farmacji z okazji obchodów XXX-lecia wydziału.

Współorganizacja:

 1. Spotkania przedstawiających oferty pracy dla farmaceuty w kraju jak i poza jego granicami.

 2. Dzień Otwarty Akademii Medycznej w Białymstoku – Przy współpracy biura rekrutacji bierzemy czynny udział w organizacji dnia otwartego prezentując naszą organizacje jak i wydział oraz oprowadzając rządnych wiedzy licealistów po murach AMB

 3. Pomoc lokalnemu oddziałowi PTFarm w organizacji konferencji oraz zjazdów.

 4. Medykalia – Uczestnictwo w zabawach i zawodach organizowanych w ramach medykaliów. Jest to wspaniała okazja do integracji członków sekcji oraz przedstawienia organizacji w świadomości studenckiej.